آنلاین:    بازدید کل: 898098
درباره ماتماس با ما عضویتدریافت فایل از کاربران
صفحه اصلی
  سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ ١٣ جمادی الاولی ١٤٤٤
  نظرات کاربران به این فیلم 0


  نام:
  ایمیل:
  پیام:
  ارسال نظر

  توضیحات فیلم
  نام ارسال کننده : مدیر
  تاریخ ارسال:
  تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۲/۱۹ جمعه

  معرفی عملیات ها . کربلای 1

  خلاصه ای توضیحی از عملیات کربلای 1

  عملیات کربلای 1
  به دنبال عملیات غافلگیر کننده والفجر 8 و تصرف شھر استراتژیک فاو توسط رزمندگان اسلام و به ھم خوردن توازن سیاسی – نظامی
  به نفع جمھوری اسلامی، رژیم عراق شیوه ای جدید برگزید و درصدد فعال شدن در جبھه زمینی و موضع تھاجمی برآمد و این استراتژی
  را بعد از اشغال مھران، به استراتژی دفاع متحرک نامگذاری کرد.
  عراق می کوشید تا با ادامه عملیات ھای خود نقاط دیگری را تصرف کند. ادامه چنین وضعیتی می توانست عواقب وخیمی را ھم از بعد
  نظامی و ھم از بعد سیاسی برای جمھوری اسلامی ایران به دنبال داشته باشد . بر ھمین اساس، برای مقابله با حرکت جدید عراق
  انجام عملیات برای آزاد سازی شھر مھران و ارتفاعات آن مورد تاکید قرار گرفت.
  27 ، با آزاد سازی /2/ 16 شروع شد، در تاریخ 65 /12/ این استراتژی بعد از بازپس گیری منطقه والفجر 9 (منطقه چوارتا) که از تاریخ 64
  مھران به اوج خود رسید و با ضربه سختی که دشمن در جریان این آزاد سازی متحمل شد، پایان یافت.
  از ھنگام شروع تھاجم جدید ارتش عراق، وحدت و ھم دلی نیروھای رزمنده ایرانی به شکل زیبایی جلوه گر شد و برادران ارتشی،
  سپاھی و بسیج مردمی پا به پای ھم در مقابل تھاجم دشمن به مقاومتی دلیرانه دست زدند.
  حمله عراق به مھران
  27 ، در منطقه مھران دست به تھاجم زد و شھر و حومه آن و برخی از ارتفاعات منطقه را تصرف /2/ ارتش عراق، ساعت یک بامداد 65
  کرد. در این زمان واحدھای ارتشی، مرکب از 6 گردان پیاده و 2 گردان زرھی، مسئولیت خطوط پدافندی را در این منطقه به عھده داشت
  و نیروھای سپاه نیز ، پشتیبانی از این منطقه را به طور کامل بر عھده نگرفته بود.
  اھداف عملیات
  باز پس گیری شھر مھران و سلسله ارتفاعات قلاویزان و دستیابی به مرز و تامین کل منطقه.
   
  منطقه عملیات
  منطقه عملیاتی از جنوب به ارتفاعات قلاویزان، از شمال به ارتفاعات نمه کلان کوچک، از غرب به امتداد غربی ارتفاعات قلاویزان و
  پاسگاه مرزی بھران آباد، و از شرق به جاده مھران – دھلران منتھی می شد.
  پس از اشغال مھران، استحکامات و موانع متعددی توسط دشمن ایجاد شد. در محور شمالی (جاده ایلام – مھران و باغ کشاورزی)
  ھفت ردیف مین ھمراه با کانال و بیش از پنج ردیف سیم خاردار رشته ای وجود داشت. در محور میانی (حد فاصل رودخانه گاوی و جاده
  دھلران – مھران) به لحاظ کوھستانی بودن منطقه، استحکامات نسبتا ضعیف بود. در محور جنوبی (ارتفاعات قلاویزان) سنگرھای
  کمین و در بعضی شیارھا، یک ردیف سیم خاردار و مین وجود داشت.
  استعداد دشمن
  منطقه مورد نظر برای عملیات، تحت مسئولیت لشکر 17 زرھی از سپاه دوم عراق بود. حفظ پدافندی این لشکر از رودخانه کنجاپنجم به
  سمت میان کوه امتداد می یافت. علاوه بر یگان ھای سازمانی این لشکر (تیپ ھای 70 زرھی، 59 زرھی و 705 پیاده) یگان ھای زیر
  نیز تحت امر آن بودند:
  417 و 425 پیاده. ، - تیپ ھای 433
  - تیپ 1 کماندویی و گردان کماندو لشکر 40 پیاده.
  با شروع عملیات، یگان ھای زیر نیز وارد منطقه شدند:
  - تیپ 1 مکانیزه، 4 و 5 پیاده، 3 نیروی مخصوص، 2 و 10 زرھی از گارد ریاست جمھوری.
  72 و 3 پیاده از لشکر 35 پیاده. ، - تیپ ھای 71
  118 و 108 پیاده. ،95 ،113 ، - تیپ ھای 501
  - تیپ 24 مکانیزه.
  3 و 5 کماندو، گردان کماندویی لشکر 20 پیاده و گردان کماندویی لشکر 2 پیاده. ، - تیپ ھای 2
  - تیپ 65 نیروی مخصوص.
  247 و 489 توپخانه. ،53 ،238 ،217 ،766 ،15 ،110 ، - گردان ھای 763
  قوای خودی
  قرارگاه نجف ھدایت نیروھای زیر را به عھده داشت:
  - لشکر 27 محمد رسول لله (ص) با 7 گردان پیاده + گردان تانک.
  - لشکر 17 علی ابن ابی طالب (ع) با 3 گردان پیاده + 1 گروھان تانک.
  - لشکر 5 نصر با 3 گردان پیاده.
  - لشکر 25 کربلا با 4 گردان پیاده + 1 گردان تانک.
  - لشکر 10 سید الشھدا (ع) با 3 گردان پیاده.
  - لشکر 41 ثارلله (ع) با 4 گردان پیاده + گردان تانک.
  - تیپ مستقل 21 امام رضا (ع) با 2 گردان پیاده.
  - تیپ مستقل 15 امام حسن (ع) با 5 گردان پیاده.
  - تیپ مستقل 662 بیت المقدس با 2 گردان پیاده .
  - گردان مستقل 38 زرھی ذوالفقار با 1 گروھان تانک.
  2 گردان توپخانه سپاه + 4 گردان توپخانه ارتش. -
  طرح عملیات
  تلاش اصلی بر انجام عملیات از محور ارتفاعات قلاویزان و یال ھای آن تا رودخانه گاوی در نظر گرفته شد. بر ھمین اساس، عملیات در
  سه مرحله به ترتیب زیر طراحی گردید:
  مرحله اول؛ تامین ارتفاعات قلاویزان ایران تا روستای امام زاده سید حسن.
  مرحله دوم؛ تامین ارتفاعات جبل حمرین تا شیار مگ سوخته و در امتداد آن، تامین روستاھای بھین، بھروزان و ھرمزآباد
  مرحله سوم؛ تصرف خاکریز عملیات والفجر 3، که روستای فرخ آباد تا زیر ارتفاعات 223 قلاویزان داشت و در نتیجه مھران در این مرحله
  تامین گردید.
  شرح عملیات
  9 با رمز یا ابا الفضل العباس، ادرکنی آغاز شد و نیروھای خودی در اغلب محورھا /4/ مرحله اول عملیات در ساعت 22:30 روز 1365
  خطوط دشمن را شکسته و تا قبل از روشنایی صبح ضمن انھدام بیش از 10 گردان پیاده عراق، اھداف مرحله اول و قسمتی از مرحله
  دوم عملیات را به تصرف درآوردند.
  ساعاتی بعد، دشمن با به کارگیری نیروھای احتیاط خود به محور امامزاده سید حسن پاتک کرد که با مقابله قوای خودی خنثی شد.
  سپس، یگان ھای خودی با مشاھده از ھم گسیختگی نیروھای دشمن، عملیات را – طی روز اول – بدون وقفه ادامه دادند.
  در شب دوم، کلیه یگان ھای عمل کننده ضمن پیشروی در باقی مانده محدوده مرحله دوم عملیات، تا قبل از روشنایی صبح، خط
  سراسری – از ھرمزآباد تا شیار مگ سوخته – را کاملا تامین کرده و مقداری از محدوده مرحله سوم عملیات را نیز تامین کردند.
  11 ) عملیات در کلیه محورھا ادامه یافت و نیروھای رزمنده ضمن به اسارت درآوردن تعدادی از نیروھای دشمن، /4/ از آغاز روز دوم ( 1365
  به باغ کشاورزی وارد شدند و سپس در حدود ساعت 12 این روز نیز شھر مھران آزاد شد.
   
   
  ساعت 6 صبح روز سوم، دو تیپ گارد ریاست جمھوری به ارتفاع 210 پاتک کرد، پس از یک درگیری سخت ارتفاع مذکور را تصرف کرد. به
  ھمین خاطر، نیروھای خودی مستقر در این منطقه حدود 200 متر عقب آمدند.
  در ادامه عملیات، رزمندگان از محورھای قلعه کھنه و فرخ آباد به طرف تپه ھای غلامی و پاسگاه دراجی حرکت کرده ضمن پاکسازی
  کامل منطقه، تعداد زیادی از نیروھای دشمن را به اسارت درآوردند.
  12 آغاز شد، با ورود قوای خودی به روستای فیروز آباد، دشمن عقب /4/ در جریان مرحله چھارم عملیات، که از ساعت 24 روز 1365
  نشینی کرد. سپس، خاکریزی از فیروزآباد تا یال ھای ارتفاعات قلاویزان احداث کردند. درگیری، ھمچنان در اطراف ارتفاعات 223 ادامه
  داشت و دشمن، فشاری قابل ملاحظه در نقاط مختلف وارد کرده، تنھا ارتفاعات فوق را در تصرف خود نگه داشته بود. حدود ساعت 7
  13 ) پاتک شدید دشمن روی ارتفاعات قلعه آویزان – به منظور تصرف قله 200 – شروع شد؛ لیکن با مقاومت و /4/ صبح روز چھارم ( 1365
  حملات پی در پی قوای خودی، این پاتک شکست خورد.
  در روز پنجم، ارتفاع 210 مجددا به تصرف نیروی خودی درآمد و در سحرگاه روز ششم نیز رزمندگان در مرحله پنجم عملیات با حمله به
  ارتفاع 223 ، ضمن تامین اھداف تعیین شده، قرارگاه تاکتیکی لشکر 17 زرھی عراق را به تصرف درآوردند.
  18 ، علاوه بر تصرف باقی مانده یال ھای غربی ارتفاع 223 ، قرارگاه تاکتیکی تیپ 24 مکانیزه عراق منھدم و فرمانده آن /4/ در تاریخ 1365
  به ھمراه تعدادی دیگر اسیر شد.
  ارزیابی عملیات کربلای 1
  عملیات موفق کربلای یک، پایانی بود بر استراتژی دفاع متحرک عراق و نیز نقطه شروع امیدوار کننده ای برای نیروھای خودی جھت
  انجام عملیات محدود ایذایی.
  منفعل کردن سیاست تھاجمی عراق، ھدف عمده ای بود که نیروھا به خوبی توانستند به آن دست یابند.
  سرعت عمل، اعتقاد یگان ھا، حفاظت عملیات، فریب دشمن، تناسب نیروھا با طرح عملیات، انجام کارھای مھندسی لازم و ... از
  جمله عوامل بارز و موثر در این عملیات بود.
  نتایج عملیات
  طی این عملیات، منطقه ای به وسعت 175 کیلومتر مربع از خاک ایران و نیز عراق شامل شھر مھران و روستاھای اطراف آن، جاده
  دھلران – مھران – ایران ، ارتفاعات حساس و سرکوب قلاویزان و حمرین و نیز دو پاسگاه مرزی آزاد شد. ھم چنین عقبه ھای دشمن از
  جمله شھرھای بدره و زرباطیه در دید و تیر قوای خودی قرار گرفت .
  در این عملیات، 1210 نفر از نیروھای دشمن اسیر شدند.
   
   
  خلاصه گزارش عملیات :
  نام عملیات : کربلای 1
  9/4/ زمان اجرا : 1365
  مدت اجرا : 10 روز
  مکان اجرا : منطقه عملیاتی دشت مھران – جبھه میانی جنگ
  رمز عملیات : یا ابوالفضل العباس(ع)
  ارگان ھای عمل کننده : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  اھداف عملیات : بازپس گیری دوباره شھر مھران و ارتفاعات مرزی منطقه و سرکوب و منفعل کردن دشمن
  مرتبط
  درج نظرات
  X

  نام:
  ایمیل:
  پیام:
  ارسال نظر

   

   

  0 نظرات کاربران
  مسابقهثبت نام در مسابقه

  طرا حی سایت - سایت ساز آنلاینطرا حی سایت - سایت ساز آنلاین